Gemeentelijk monument

Molenstraat 210, theehuisje en tuin, het huisje is tussen 1880 en 1900 gebouwd. De toen in zwang zijnde neo-renaissancestijl, gekenmerkt door de lichtkleurige horizontale 'speklagen', overheerst het beeld.

Het tuin- of theehuisje aan de Molenstraat is wat betreft vormgeving uniek in Valkenswaard en staat op het historische grondgebied van de oude Postelse Hoeve. Het huisje geeft op sociaal en cultuurhistorisch gebied een mooi beeld van de vrijetijdsbesteding van de vermogende Valkenswaardse industriëlen van de 19e eeuw. Daarbij is ook de natuurlijke omgeving beeldbepalend, met de parkaanleg en boerderijen in de directe nabijheid.

Het theehuis en de tuin zijn, op verzoek van de familie Staals, in februari 2012 bij besluit van de gemeente Valkenswaard, aangewezen als gemeentelijk monument en op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst vanwege de sociaal en cultuurhistorische waarde die het object voor de gemeente Valkenswaard heeft.